cigar club
close

1. Cigar Club Cohiba Atmosphere

K.V.P. Gastro a.s.je společnost se sídlem v České republice, Staroměstské náměstí 25, Praha 1, 110 00, IČO: 26425726, DIČ: CZ26425726, Česká republika. Naše obchodní aktivity se nacházejí v České republice a naše data jsou ukládána na serverech v Evropském hospodářském prostoru (EER).

Cigar Club Cohiba Atmosphere se zavázala dodržovat všechny platné české a evropské zákony a předpisy o ochraně dat.

K.V.P. Gastro a.s.("Cigar Club Cohiba Atmosphere") používá a dodržuje tyto podmínky týkající se soukromí ("Podmínky ochrany osobních údajů"), které shrnuje, kdy a jak jsou vaše osobní údaje shromažďovány, používány, chráněny a zveřejňovány v souvislosti s vaším přístupem na webové stránky Cigar Club Cohiba Atmosphere a jejich používáním. Dále s vaším přístupem a používáním veškerých mikro stránek, mobilních stránek nebo subdomén těchto webů (dále jen "web") a všechny funkce, software a služby nabízené prostřednictvím webových stránek. Webové stránky a jejich obsah, funkce a služby nabízené prostřednictvím těchto webových stránek tvoří společně "Službu".

Pokud byste chtěli využít Službu, budete muset uzavřít smlouvu s Cigar Club Cohiba Atmosphere. Po uzavření smlouvy ("Smlouva") jste zákazníkem Cigar Club Cohiba Atmosphere ("Zákazník").

 

2. Smlouva o zpracování dat

Podmínky ochrany osobních údajů se vztahují na Službu. Uzavřením smlouvy zákazník přijímá tyto podmínky ochrany osobních údajů. V tomto smyslu tyto smluvní podmínky slouží jako jednostranná dohoda o zpracování dat mezi zákazníkem a Cigar Club Cohiba Atmosphere.

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit ustanovení těchto smluvních podmínek. Pokud provedeme změny, oznámíme to zákazníkovi předem. Zákazník bude muset výslovně přijmout pozměněné podmínky ochrany osobních údajů.

Pokud zákazník výslovně nepřijme pozměněné podmínky ochrany osobních údajů, a to má za následek situaci, kdy Cigar Club Cohiba Atmosphere podle svého názoru není ochoten nebo schopen nadále poskytovat službu, Cigar Club Cohiba Atmosphere má právo ukončit smlouvu a tuto smlouvu o zpracování dat bez odpovědnosti vůči zákazníkovi.

Dokud zákazník výslovně nesouhlasí s pozměněnými smluvními podmínkami ochrany osobních údajů, stávající verze podmínek ochrany osobních údajů se bude vztahovat na poskytování služby, dokud nebude smlouva ukončena.

Doporučujeme také, abyste pravidelně kontrolovali nejnovější podmínky ochrany osobních údajů.

 

3. Definice pojmů

V této dohodě budou vymezeny definice pojmů. Není-li v této dohodě pojem definován, bude definován Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů („GDPR“) a dalšími právními předpisy.

 

4. Co jsou osobní údaje?

"Osobními údaji" se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů") podle definice osobních údajů, jak je stanoveno v GDPR.

Identifikovatelnou osobou je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby).

"Osobní údaje" jsou informace, které identifikují jednotlivce (například jméno, adresu, telefonní číslo, mobilní číslo, e-mailovou adresu nebo jiné číslo účtu) a veškeré informace o jeho umístění nebo činnostech, nebo její používání služeb, adres IP nebo identifikátorů mobilních zařízení, pokud je toto možné propojit s jakýmikoli osobními informacemi.

"Osobní údaje" také zahrnují demografické údaje, jako je datum narození, pohlaví, zeměpisná oblast a preference, pokud tyto informace mohou být propojeny s jinými osobními informacemi.

"Osobní údaje" nezahrnují "agregované" neboli souhrnné informace, tj. údaje o skupině nebo kategorii produktů, služeb nebo uživatelů, pokud tyto "souhrnné" informace nemohou být propojeny s žádnými osobními údaji. Souhrnné údaje pomáhají porozumět trendům a potřebám našich zákazníků, abychom mohli lépe zvážit nové funkce a funkce nebo jinak přizpůsobovat naše služby.

 

5. Jaké osobní údaje shromažďujeme?

 A. Aktivní shromažďování

Osobní údaje mohou být shromažďovány mnoha způsoby, když zákazník používá naše služby.

Pokud zákazník provede rezervaci na našich webových stránkách, shromáždíme poskytnuté registrační údaje. Obsahují jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefon, zemi a demografické údaje, v momentě, kdy zákazník provádí rezervaci. Čas od času můžeme změnit informace požadované při registraci nebo s ohledem na určité funkce nebo službu.

Pokud zákazník nás kontaktuje e-mailem nebo jinými online prostředky, můžeme uchovávat obsah zpráv, e-mailové adresy, telefon a odpovědi.

Registrace zákazníka a / nebo korespondence s námi prostřednictvím e-mailu představuje obchodní vztah a předpokládá souhlas zákazníka s tím, abychom komunikovali se zákazníkem o naší službě.

Osobní informace a demografické informace mohou být shromažďovány také v případě, že zákazník tyto informace poskytne v souvislosti s používáním naší služby online chatu, ponecháním komentářů, zveřejňování obsahu, zasláním e-mailu nebo zprávy jinému uživateli, používáním fór nebo jiných funkcí na webových stránkách, a když zákazník používá naši službu.

Kromě toho můžeme z času na čas shromažďovat demografické údaje, kontakty nebo jiné údaje, které zákazník poskytuje v souvislosti s dobrovolnou účastí na průzkumech, soutěžích, propagačních nabídkách a další aktivitách.

 B. Záznam logů

Pokud zákazník využívá službu, jsou automaticky shromažďovány také některé informace zákazníka, například IP adresa, operační systém, prohlížeč nebo typ mobilního zařízení, adresa odkazující webové stránky, činnost zákazníka na webové stránce a informace o používání služby.

Tyto informace považujeme za osobní údaje, pokud tyto informace mohou být propojeny s výše uvedenými osobními údaji. V opačném případě se používá pouze v agregátu.

C. Cookies

Používáním webových stránek zákazník souhlasí, že můžeme automaticky shromažďovat určité informace pomocí "cookies".

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou uloženy na pevný disk uživatele na požádání naší webové stránky, což nám umožňuje rozpoznat Zákazníky, kteří dříve navštívili webovou stránku. Soubory cookies navíc umožňují v součinnosti s protokoly z našich webových serverů vypočítat souhrnný počet lidí, kteří navštíví naši webovou stránku, a které části jsou nejoblíbenější. To nám pomáhá získávat zpětnou vazbu, abychom zlepšili naši webovou stránku a lépe sloužili našim zákazníkům.

Soubory cookies neumožňují shromažďování osobních údajů o zákazníkovi a záměrně neukládají žádné osobní údaje, které nám prohlížeč poskytl ve vašich souborech cookies.

Více informací o používání cookies naleznete v našich zásadách cookie. Další informace o tom, jak změnit nastavení souboru cookie prohlížeče, naleznete na www.allaboutcookies.org.

Můžeme také využít třetí strany k zobrazování reklam na našich webových stránkách. Tyto třetí strany mohou do vašeho počítače umístit soubory cookie, soubory gif nebo jiná zařízení pro shromažďování informací a informace poskytnuté těmito zařízeními mohou být mimo jiné využívány k reklamě zaměřené na vaše zájmy a k lepšímu pochopení používání a návštěvy našich webových stránek a dalších webových stránek, které tyto třetí strany sledují. Budete i nadále přijímat generické reklamy. Vezměte prosím na vědomí, že nemáme přístup ani kontrolu nad technologiemi pro sledování třetích stran. Chcete-li zablokovat soubory cookie třetích stran, přečtěte si informace o těchto funkcích v pokynech prohlížeče nebo na obrazovce s nápovědou.

 

D. Identifikátory zařízení

Když zákazník přistupuje k službě prostřednictvím mobilního zařízení (včetně, ale bez omezení na smartphony nebo tablety), používáme jeden nebo více "identifikátorů zařízení", například univerzálně jedinečný identifikátor ("UUID"). Identifikátory zařízení jsou malé datové soubory nebo podobné datové struktury uložené nebo spojené s mobilním zařízením zákazníka, které jednoznačně identifikují jeho mobilní zařízení.

Identifikátorem zařízení mohou být data uložená v souvislosti s hardwarem zařízení, údaji uloženými v souvislosti s operačním systémem zařízení nebo jiným softwarem nebo daty odeslanými do přístroje. Identifikátor zařízení nám může poskytnout informace o tom, jak zákazník prochází a používá službu. Identifikátor zařízení může ve vašem zařízení trvale zůstat, což vám pomůže rychleji se přihlásit a zvýšit navigaci prostřednictvím služby. Některé funkce služby nemusí správně fungovat, pokud je poškozeno použití nebo dostupnost identifikátorů zařízení.

 

E. Identifikátory uživatele

Když zákazník přistupuje k službě, používáme jeden nebo více "identifikátorů uživatelů". Uživatelské identifikátory jsou malé datové soubory nebo podobná struktura dat přiřazená zákazníkovi, která bude použita k tomu, aby zákazník mohl službu nadále používat. Uživatelský identifikátor nám může poskytnout informace o tom, jak zákazník prochází a používá službu. Identifikátor uživatele může trvale zůstat na zařízení nebo počítači zákazníka, aby zákazníkovi pomohl přihlásit se rychleji a zlepšil navigaci zákazníka prostřednictvím služby. Některé funkce služby nemusí správně fungovat, pokud je narušeno nebo zakázáno použití nebo dostupnost identifikátorů uživatelů.

 

F. Data o poloze

Když zákazník přistupuje k službě prostřednictvím mobilního zařízení, můžeme přistupovat, shromažďovat, monitorovat a / nebo vzdáleně ukládat "údaje o poloze", které mohou obsahovat souřadnice GPS (např. zeměpisnou šířku nebo délku) nebo podobné informace týkající se umístění vašeho mobilní zařízení. Umístění údajů nám může poskytnout informace o tom, jak procházíte a používáte službu. Některé funkce služby, zejména služby založené na poloze, pravděpodobně nefungují správně, pokud je zneužívání nebo dostupnost údajů o poloze narušena nebo zakázána.

 

6. Účel zpracování osobních údajů

Cigar Club Cohiba Atmosphere zpracovává osobní údaje uvedené v těchto podmínkách ochrany osobních údajů pouze z důvodů uvedených níže. Každý důvod byl zařazen do svého právního základu. Cigar Club Cohiba Atmosphere nebude jinak

(1.) zpracovávat a používat osobní údaje zákazníka pro jiné účely, než které jsou uvedeny v podmínkách pro poskytnutí služby, v podmínkách ochrany osobních údajů nebo podle pokynů objednatele;

(2.) zveřejňovat osobní údaje jiným třetím stranám než subdodavatelům pro níže uvedené účely nebo podle zákona.

Zpracování, pro které musí zákazník dát souhlas:

(1.) analyzování uživatelské charakteristiky a vzorce využití, abychom lépe porozuměli tomu, jak je služba využívána a účinněji ji propagovat;

(2.) požadovat zpětnou vazbu a umožnit nám rozvíjet, přizpůsobovat a vylepšovat službu a naše publikace a produkty;

(3.) informovat zákazníka o dalších informacích, událostech, speciálních nabídkách, produktech nebo službách, o kterých si myslíme, že budou pro zákazníka zajímavé;

Pokud Zákazník odmítne souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto pododdíle, nebude mu bráněno v jeho využívání. Odmítnutí nebo odnětí souhlasu tedy nemá žádný negativní vliv na používání služby poskytované zákazníkem.

Zpracování nezbytné pro plnění smlouvy a poskytování služby:

(4.) pro provoz webových stránek a poskytování služby podle našich smluvních podmínek;

(5.) zpracovávat a / nebo reagovat na požadavky zákazníka, podání, připomínky, stížnosti a jakékoli transakce;

(6.) poskytnout zákazníkovi požadované informace nebo služby;

(7.) poskytovat technickou podporu a zajistit pokračující a bezproblémový provoz služby;

(8.) abychom usnadnili zákazníkovi používání a provozování služby;

(9.) pro účely, pro které byly informace poskytnuty.

V případě, že zákazník odmítá zpracování svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto pododdíle, může být zákazníkovi znemožněno používání Služby. Můžeme blokovat nebo omezit přístup k Službě a vyhrazujeme si právo ukončit smlouvu v souladu se Smlouvou a / nebo Smluvními podmínkami. Osobní informace uvedené v tomto pododdílu jsou požadovány pro správnou funkci služby.

Zpracování nezbytné pro splnění zákonné povinnosti

(10.) usnadnit naši správu služby;

(11.) zabránit nebo vyšetřit skutečný nebo podezřelý podvod, hacking, porušení nebo jiné pochybení týkající se našich služeb nebo webových stránek.

Pokud zákazník odmítá zpracování svých osobních údajů pro účely uvedené v tomto pododdíle, nebude mít možnost využívat Službu. Vyhrazujeme si právo ukončit smlouvu v souladu se Smlouvou a / nebo Smluvními podmínkami.

 

7. Jak dlouho uchováváme osobní údaje?

Osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud je služba poskytována. Níže naleznete specifikaci, jak dlouho jsou uloženy a zpracovávány osobní údaje.

a) Jméno - po dobu, kdy zákazník využívá službu, do dvou let po ukončení platnosti smlouvy a / nebo služby a / nebo pokud právní povinnost vyžaduje, aby Cigar Club Cohiba Atmosphere uchovával osobní údaje (např. daňové zákony, zákony Cizinecké policie aj.);

b) Adresa - po dobu, kdy zákazník využívá službu, do dvou let po ukončení smlouvy a / nebo služby a / nebo pokud právní povinnost vyžaduje, aby Cigar Club Cohiba Atmosphere uchovával osobní údaje (např. daňové zákony, zákony Cizinecké policie aj.);

c) E-mailová adresa - po dobu, kdy zákazník využívá služby; až do dvou let od ukončení platnosti Smlouvy a / nebo Služby

e) Kontaktní údaje - po dobu, kdy zákazník využívá službu, do dvou let po ukončení smlouvy a / nebo služby a / nebo pokud právní povinnost vyžaduje, aby Cigar Club Cohiba Atmosphere uchovával osobní údaje (např. daňové zákony, zákony Cizinecké policie aj.);

g) Demografické údaje a údaje o poloze - po dobu, kdy zákazník využívá službu, do dvou let po ukončení smlouvy a / nebo služby a / nebo pokud právní povinnost vyžaduje, aby Cigar Club Cohiba Atmosphere uchovával osobní údaje (např. daňové zákony, zákony Cizinecké policie aj.);

h) Obsah zpráv kontaktu se zákazníkem - po dobu dvou let po projednávání otázky a / nebo stížnosti a / nebo jiného důvodu;

i) Názory zákazníků, připomínky a / nebo recenze - Zákazník vydal na uvedené období oprávnění k odeslání hodnocení, připomínek a / nebo recenzí online. Pokud zákazník neudělil povolení po určitou dobu, budou hodnocení, komentáře a / nebo recenze budou uloženy tak dlouho, dokud budou posudky, komentáře a / nebo recenze zveřejněny na webových stránkách.

j) IP adresa - až po dobu dvou let od získání IP adresy.

k) Identifikátory zařízení - po dobu, kdy zákazník využívá službu, a dva roky po ukončení platnosti smlouvy a / nebo služby;

l) Identifikátory uživatelů - po dobu, kdy zákazník využívá službu a dva roky po ukončení platnosti smlouvy a / nebo služby.

 

8. Zpracovatelé dat a sdílení osobních informací

Cigar Club Cohiba Atmosphere může v souladu se smlouvou zainteresovat subdodavatele, kteří pomáhají při poskytování služby a mohou jako součást své role při poskytování služby zpracovávat osobní údaje uživatelů služby.

Cigar Club Cohiba Atmosphere udržuje seznam všech zpracovatelů, kteří mohou zpracovávat osobní údaje uživatelů služby.

Cigar Club Cohiba Atmosphere uzavřel dohody o zpracování dat se všemi zpracovateli dat, ve kterých se musí řídit v podstatě stejnými povinnostmi jako Cigar Club Cohiba Atmosphere podle těchto Podmínek ochrany osobních údajů.

Není-li v těchto Podmínkách ochrany osobních údajů uvedeno jinak, nezveřejňujeme, neprodáváme ani neobchodujeme žádné osobní informace o našich návštěvnících a uživatelích třetím stranám.

Osobní údaje můžeme sdílet se zpracovateli dat, jako je například zpracovatel platebních karet, který s námi pracuje v souvislosti s provozem webové stránky a / nebo služby a kteří potřebují přístup k takovým informacím, aby mohli pro nás vykonávat svou práci. Veškeré shromážděné údaje o platební kartě jsou předány, aby byly zpracovány podle potřeby. Nikdy neuchováváme údaje o platební kartě.

V některých případech může zpracovatel dat přímo shromažďovat informace od nás v našem zastoupení. Pokud zpracovatel dat poskytuje osobní údaje Cigar Club Cohiba Atmosphere, Cigar Club Cohiba Atmosphere uvede, jaké osobní údaje poskytne zpracovatel dat Cigar Club Cohiba Atmosphere na seznamu, který Cigar Club Cohiba Atmosphere uchovává o svých zpracovatelích dat. Informujeme zpracovatele dat, že nesmějí používat osobní údaje, které od nás obdržely, jinak než poskytováním služeb pro nás. Nejsme zodpovědní za žádné další informace, které poskytnete přímo těmto zpracovatelům dat.

Čas od času můžeme také sdílet osobní informace s třetími stranami, když nám to udělíte souhlas. Například můžeme vstoupit do vztahů s jinými stranami, abychom zpřístupnili konkrétní služby nebo nabídky přímo našim uživatelům. Pokud se uživatel přihlásí k těmto službám nebo marketingovým nabídkám třetích stran, můžeme sdílet osobní údaje, které poskytne v době registrace, nebo jiné osobní údaje, například jméno nebo jiné kontaktní informace, které považujeme za přiměřeně nutné nebo jsou vhodné pro našeho obchodního partnera, aby tyto služby nebo nabídky poskytl nebo vás kontaktoval.

Osobní informace můžeme zveřejnit v dobré víře, že jsme k tomu oprávněni, nebo že je to přiměřeně nutné nebo vhodné k dodržování zákona nebo právního procesu, k reakci na jakékoli nároky, k ochráně práva, majetku nebo bezpečnosti Cigar Club Cohiba Atmosphere, našim uživatelům, našim zaměstnancům nebo veřejnosti, včetně ochrany Cigar Club Cohiba Atmospherenebo našich uživatelů před podvodným, zneužívajícím, nevhodným nebo protiprávním použitím Služby. Cigar Club Cohiba Atmosphere bude neprodleně informovat Zákazníka o jakékoli žádosti výkonné nebo správní agentury nebo jiného vládního orgánu, který obdrží, a které souvisí s osobními údaji zákazníka, pokud to není zakázáno platnými právními předpisy. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Cigar Club Cohiba Atmosphere nemá žádnou odpovědnost přímo komunikovat se subjektem podávajícím žádost.


9. Ochrana osobních údajů

Cigar Club Cohiba Atmosphere zajistí, že bude provádět a udržovat dodržování vhodných technických a organizačních bezpečnostních opatření pro zpracování osobních informací. Dodržujeme obecně uznávané standardy ochrany osobních údajů, které nám byly předloženy, a to jak během přenosu, tak i po jeho přijetí.

Zavedli jsme fyzické, elektronické a řídící postupy, které jsou navrženy tak, aby zabraňovaly neoprávněnému přístupu, ztrátě nebo zneužití.

Pro šifrování přenosu citlivých informací používáme technologii SSL (secured socket layer), jako jsou například hesla účtu, čísla kreditních karet a další identifikovatelné informace týkající se plateb.

Omezujeme vnitřní přístup k osobním údajům pouze na zaměstnance, kteří potřebují informace k výkonu svých povinností. Neoprávněný přístup nebo použití takových informací zaměstnancem je zakázáno a představuje důvod pro disciplinární řízení. Zaměstnanci Cigar Club Cohiba Atmosphere jsou vázáni k doložce důvěrnosti.

Naše systémy řízení informací jsou konfigurovány tak, aby blokovaly nebo zabraňovaly zaměstnancům v přístupu k informacím, které nemají oprávnění k přístupu.

Měli byste brát v potaz, že naši zpracovatelé dat mohou být zodpovědní za zpracování, manipulaci nebo ukládání některých osobních informací, které obdržíme. Nemají oprávnění vás kontaktovat samostatně. Tyto zpracovatelé dat jsou smluvně zpracovávány prostřednictvím smlouvy o zpracování dat s Cigar Club Cohiba Atmosphere, který je vyžadován pro zajištění osobních údajů, které obdrží od nás.

Žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. Proto nemůžeme zaručit jeho absolutní bezpečnost.

Cigar Club Cohiba Atmosphere musí zajistit, aby měl postup pro pravidelné testování a vyhodnocování svých technických a organizačních bezpečnostních opatření pro zpracování osobních údajů.

 

10. Povinnosti spolupráce a oznamování

Cigar Club Cohiba Atmosphere a Zákazník budou v co největší míře spolupracovat, aby co nejrychleji a účinně zvládli dotazy, stížnosti a nároky týkající se zpracování osobních informací od kteréhokoli státního úřadu nebo orgánu (včetně, ale bez omezení na jakákoli instituce pro prosazování právních předpisů v oblasti ochrany údajů), třetí strany nebo jednotlivce (včetně subjektu údajů).

Cigar Club Cohiba Atmosphere a Zákazník jsou si vědomi, že platné právní předpisy o ochraně údajů mohou ukládat povinnost informovat příslušné orgány nebo dotčené subjekty údajů v případě porušení údajů.

 

11. Jak může zákazník kontrolovat, aktualizovat, opravovat nebo mazat osobní údaje

Zákazník může posílat, aktualizovat, opravit nebo smazat své osobní údaje shromážděné prostřednictvím webové stránky a služby zasláním e-mailu na adresu info,cohibaatmosphere,cz

Upozorňujeme, že smazání údajů o zákaznících zákazníka může vést k ukončení účtu zákazníka a používání služby.

Chcete-li mít přístup k vašim osobním údajům, musíte poskytnout dostatečný důkaz o identifikaci, a vyhrazujeme si právo odmítnout přístup k jakémukoli uživateli, pokud si nejsme jisti, že se jedná o vaši identitu. Všechny žádosti o přístup vyřizujeme do 4 týdnů.

Zákazník si může vyžádat, abychom v budoucnu omezili nebo zastavili zpracování jeho osobních údajů. Potvrdíme žádost zákazníka, ale Zákazníkovi může být užívání služby znemožněno nebo již nebude moci službu využívat, jak je uvedeno v článku 4 těchto smluvních podmínek.

Zákazník nás může požádat v přiměřených intervalech o převedení osobních údajů, které o něm zpracováváme, na něho nebo na jinou třetí osobu, jak je uvedeno zákazníkem, pokud požadované informace nezahrnují osobní údaje jiných fyzických osob a pokud požadované informace byly zpracovány na základě právních důvodů oprávnění zákazníka nebo nutnosti poskytnutí služby a plnění smlouvy. Požadavek zákazníka vyřídíme do 4 týdnů po obdržení žádosti.

Zákazník má právo podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů. Pro Českou republiku je tímto úřadem Úřad pro ochranu osobních údajů, který lze kontaktovat na www.uoou.cz.

V případě, že subjekt údajů kontaktuje Cigar Club Cohiba Atmosphere přímo s požadavkem, jak je uvedeno výše, přesměrujeme subjekt údajů na Zákazníka a pouze po povolení Zákazníka poskytneme přehled o osobních údajích daného subjektu údajů.

Vyhrazujeme si právo uchovat si informace v našich souborech, pokud se domníváme, že je nezbytné nebo vhodné řešit spory, prosazovat příslušné smluvní podmínky a technické a právní požadavky a omezení týkající se Služby.

 

12. Správa incidentů

Cigar Club Cohiba Atmosphere vyhodnotí a reaguje na případy, které vedou k podezření z neoprávněného přístupu k osobním informacím nebo neoprávněné manipulaci s nimi. Odpovědí bude obnovení důvěrnosti, integrity a dostupnosti prostředí služby. Dále Cigar Club Cohiba Atmosphere stanoví základní příčiny a kroky k nápravě.

 

13. Návrat / vymazání osobních údajů při ukončení

V okamžiku, kdy bude dohoda o využívání služby ukončena z jakéhokoli důvodu, Cigar Club Cohiba Atmosphere zpřístupní k obnovení všechny osobní údajů zákazníka. Po vrácení osobních údajů Cigar Club Cohiba Atmosphere okamžitě trvale smaže nebo jinak znepřístupní všechny kopie osobních údajů zákazníka, s výjimkou případů, kdy to vyžaduje zákon.

 

14. Ukončení

Tato dohoda o zpracování dat mezi zákazníkem a Cigar Club Cohiba Atmosphere bude automaticky ukončena v okamžiku ukončení smlouvy o využívání služby. Podmínky této smlouvy o zpracování údajů se však budou i nadále používat po dobu, kdy Cigar Club Cohiba Atmosphere vlastní osobní údaje zákazníka.

 

15. Rozhodné právo

Tato smlouva o zpracování dat se řídí výlučně právem České republiky, pokud zákon nestanoví jinak.

 

16. Zpracovatel dat 

Gastro Group Service s.r.o., se sídlem Rašínovo nábř. 44/2, 128 00 Praha 2, IČO: 24689629, DIČ: CZ24689629, Česká republika

 

17. Správce dat:

virtual-zoom s.r.o., se sídlem v České republice, Sokolovská 131/86, Praha 8, 186 00, IČO: 26744333, DIČ: CZ26744333, Česká republika. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, obavy nebo připomínky týkající se těchto podmínek ochrany osobních údajů, kontaktujte nás prosím na adrese e-mail na adrese info,cohibaatmosphere,cz .

 

 

 

Privacy policy
show_content
foto foto foto foto foto foto foto